سوالات متداول

چه بررسی هایی برای فرزندان من صورت می گیرد؟

از شما ابتدا پرسشنامه ای جهت بررسی نوع دوقلویی (تک تخمکی یا دو تخمکی) فرزندانتان تکمیل می گردد سپس توسط متخصص کودکان یا متخصص داخلی شرح حال و معاینات کامل به عمل می آید ضمنا توسط روانشناس بالینی سلامت روانی فرزندان شما بررسی می گردد.

 

آیا هیچ گونه آزمایشی جهت تحقیقات پزشکی بر روی فرزندان من صورت می گیرد؟

فقط آزمایشاتی درخواست می گردد که جهت ارزیابی سلامت و پیشگیری یا تشخیص بیماری ها بسته به سن و سابقه یا عدم سابقه مراجعات قبلی پزشکی فرزندان شما مورد نیاز می باشد.

در صورتی  که آزمایشاتی مانند قند و چربی خون توسط متخصص داخلی یا کودکان درخواست گردد  در صورت تمایل و موافقت شما مقدار کمی از خون فرزند شما جهت بررسی ژنتیکی نگهداری می شود ولی در صورت عدم تمایل شما هیچ اقدام تحقیقاتی در خصوص فرزاندان شما صورت نگرفته و فقط ارزیابی سلامت و بیماری های آنها صورت می گیرد.