لینک های مفید

نام سایتآدرس وب سایت
دانشگاه علوم پزشکی تهرانwww.tums.ac.ir
مجتمع بیمارستانی امام خمینیikhc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات مادر ، جنین و نوزادpnrc.tums.ac.ir
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیwww.behdasht.gov.ir
برنامه ملی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامتhttp://hbi.ir
رجیستری ملی دوقلوها و چندقلوهای استرالیاwww.twins.org.au