شرکت در پایش

والدین گرامی:

برای هر یک از فرزندان شما پرونده سلامت تشکیل خواهد شد. هزینه های ویزیت متخصصان به صورت دولتی و تحت پوشش بیمه بوده و بررسی روانشناسی رایگان می باشد.

کلیه نتایج حاصل از ارزیابی سلامت و نتایج آزمایشات دوقلوها در این پرونده موجود می‏باشد و نتایج آزمایشات و بررسی‏ها به شما گزارش می‏گردد.

جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان سلامت آموزش و پرورش تماس بگیرید.

محل کلینیک پایش سلامت دوقلوها و چندقلوهای ایرانی:
تهران،انتهای بلوار کشاورز، بعد از خیابان جمالزاده، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی یلدا
•••