پایش دوقلوها و چندقلوها در رجیستری

در مرحله پایش (surveillance) مستمر با همکاری اختیاری دوقلوها ، به شرکت کنندگان در این پایش پیشنهاد میگردد که وضعیت سلامت آنان به صورت مستمر ارزیابی شده و در موارد مورد نیاز به مراکز مرتبط بهداشتی درمانی معرفی گردند.

در ضمن برای بیماری‌های خاصی که از نظر وزارت بهداشت حایز اهمیت هستند، برنامه غربالگری ویژه‌ای طراحی شده که با جلب همکاری دوقلوها قابل اجرا خواهد بود. این برنامه‌ها در یک یا چند نوبت به صورت مقطعی اجرا خواهند شد و برخلاف سیستم پایش، استمرار نخواهند داشت. نتایج این قبیل بررسی‌ها در قالب بانک‌های اطلاعاتی سازماندهی شده و به تدریج بانکهایی چون بانک بیماری‌های متابولیک، اختلالات شخصیتی و رفتاری، … تشکیل خواهد شد.

در راستای این طرح ، از دوقلوها دعوت خواهد شد تحت معاینات و آزمایشاتی جهت بررسی وضعیت سلامت خود به صورت رایگان قرار گیرند. معاینات و آزمایشات جهت بررسی سلامت به صورت عمومی خواهد بود و در صورت صلاحدید پزشک، معاینات و آزمایشات تخصصی را نیز به صورت موردی شامل خواهد شد. در این مرحله، در چهارچوب آزمایشات عمومی، نمونه خون نیز از داوطلبان اخذ شده و برای استفاده در آینده دور نگهداری خواهد شد. درصورت کشف تصادفی بیماری نیازمند درمان ، راهنمایی جهت ارجاع دوقلوها به مراکز درمانی اتخاذ خواهد شد.

 

توجه :

شرکت در این طرح رایگان بوده و هیچ یک از هزینه های انجام اقدامات پژوهشی به شرح ذیل بر عهده دوقلوها و والدین آنها نخواهد بود.

۱- هزینه ثبت اطلاعات دوقلوها

۲- هزینه آزمایشات بررسی سلامت  عمومی دوقلوها

۳- معرفی به مراکز مرتبط بهداشتی درمانی در موارد مورد نیاز