پرسشنامه سری ۹۸۲۱

پرسشنامه سری 9821

 • توضیحات

  مادر / پدر گرامی پرسشنامه زیر به منظور ثبت اطلاعات فرزندان دوقلو (چندقلوهای) شما در «برنامه ثبت ملی دوقلوها» طراحی شده است. با ثبت اطلاعات خود در این طرح می توانید از مزایای بررسی رایگان سلامت دانش آموز در این برنامه برخوردار شوید. امید است با همکاری در این برنامه ما را در این امر یاری کنید.

 • روش پاسخگویی به سوالات

  لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت پر کنید و اگر تمایل به پاسخگویی سوالی ندارید و یا از جواب خود مطمئن نیستید آن را بدون پاسخ گذاشته و با یک خط یا ضربدر عدم پاسخگویی را مشخص نمایید.

 • کد ملی فردی که پرسشنامه را تکمیل می کند (سرپرست یا قیم قانونی دوقلوها).
 • بخش اول

  در این بخش سه سوال وجود دارد تا میزان همسان بودن فرزندان شما مشخص گردد.

 • بخش دوم

  در ادامه 11 سوال وجود دارد که بر ای تعیین میزان همسان بودن یا غیرهمسان بودن فرزندان شما کمک کننده خواهد بود. لطفا به پرسش‏های زیر درباره میزان تفاوت دوقلوهای خود با دقت پاسخ دهید.