راه اندازی وب سایت رجیستری دوقلوها و چندقلوهای ایرانی

در حال حاضر کارگروه رجیستری دوقلوها از سال ۱۳۹۶ به مدت یک سال است که فعالیت خود را در حوزه ثبت و جمع آوری اطلاعات دوقلوها و چندقلوهای ایرانی  آغاز نموده و هم اکنون سایت خبری رجیستری دوقلوها راه اندازی و پیاده سازی شده است. امید است این کارگروه با همکاری پزشکان و همکاران ثبت […]